EU NORMY PRE BOPP

EN 1073-1 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy s nútenou ventiláciou proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami
EN 1073-2 Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami
EN 1082-1 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva
EN 1082-2 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva
EN 1146 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou
EN 1149-1 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 1: Skúšobná metóda na meranie povrchového odporu
EN 1149-5 Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu
EN 1150 Ochranné odevy. Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie
EN 12477 Ochranné rukavice pre zváračov
EN 12941 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle
EN 12942 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky
EN 13034 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy chrániace pred chemikáliami, poskytujúce obmedzenú ochranu pred kvapalnými chemikáliami (prostriedky typu 6 a typu PB [6])
EN 13356 Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie
EN 136 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky
EN 13832-1 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 1: Terminológia a skúšobné metódy
EN 13832-2 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 2: Požiadavky na ochrannú obuv proti chemikáliám v laboratórnych podmienkach
EN 13832-3 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 3: Požiadavky na vysokoochrannú obuv proti chemikáliám v laboratórnych podmienkach
EN 13921 Osobné ochranné prostriedky. Ergonomické princípy
EN 140 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky
EN 14052 Vysokoúčinné prilby používané v priemysle
EN 14058 Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam
EN 14126 Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy
EN 143 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam
EN 14328 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče rúk na ochranu pred porezaním mechanickými nožmi
EN 14387 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre
EN 14404 Osobné ochranné prostriedky. Chrániče kolien pri práci v kľačiacej polohe
EN 14605-A Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4])
EN 14605-B Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4])
EN 149 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami
EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia
EN 169 Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre na zváranie a podobné techniky Požiadavky na transmitanciu a odporúčané použitie
EN 170 Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie
EN 171 Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti infračervenému žiareniu. Požiadavky na činiteľa prestupu a odporúčané použitie
EN 172 Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné filtre pre profesionálne použitie
EN 1731 Prostriedky na ochranu očí a tváre pred mechanickými nebezpečenstvami a/alebo žiarom z pletiva na priemyselné a nepriemyselné používanie
EN 175 Osobné ochranné prostriedky. Ochrana očí a tváre pri zváraní a príbuzných činnostiach
EN 1827 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky bez vdychovacích ventilov a s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom, plynom a časticiam alebo iba proti časticiam
EN 1836 Osobné prostriedky na ochranu očí. Slnečné okuliare a slnečné filtre na všeobecné používanie a filtre na priame pozorovanie slnka
EN 340 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky
EN 342 Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu
EN 343 Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu
EN 352-1 Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Slúchadlové chrániče sluchu
EN 352-2 Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu
EN 352-3 Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným v priemysle
EN 352-4 Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 4: Mušľové chrániče s amplitúdovo závislým útlmom
EN 352-5 Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 5: Slúchadlové chrániče sluchu s aktívnym útlmom hluku
EN 352-6 Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 6: Slúchadlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumievacím zariadením
EN 352-7 Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom
EN 352-8 Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 8: Slúchadlové chrániče sluchu so zábavným zvukovým zariadením
EN 353-2 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení
EN 354 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné laná
EN 355 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu
EN 358 Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy
EN 360 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie záchytávače
EN 361 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy
EN 362 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Karabíny
EN 363 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Systémy na zabránenie pádu
EN 365 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie
EN 374-1 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti
EN 374-2 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii
EN 374-3 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti permeácii chemikálií
EN 379 Osobné prostriedky na ochranu očí. Automatické filtre na zváranie
EN 381-11 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 11: Požiadavky na chrániče hornej časti tela
EN 381-5 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Požiadavky na chrániče nôh
EN 381-7 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice
EN 381-9 Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 9: Požiadavky na ochranné gamaše
EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám
EN 397 Ochranné prilby používané v priemysle
EN 405 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventilové filtračné polmasky na ochranu proti plynom alebo proti plynom a časticiam
EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)
EN 420 Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy
EN 421 Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu
EN 458 Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, použitie, starostlivosť a údržbu. Dokument s poučeniami
EN 471 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie
EN 50321 Elektroizolačná obuv na prácu v inštaláciách nízkeho napätia
EN 50365 Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach v inštaláciách nízkeho napätia
EN 511 Ochranné rukavice proti chladu
EN 531 Ochranné odevy pre pracovníkov vystavených teplu
EN 533 Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Ohraničené šírenia plameňa materiálmi a materiálovými kombináciami
EN 60903 Práce pod napätím. Rukavice z izolačného materiálu
EN 659 Ochranné rukavice pre hasičov
EN 702 Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Skúšobná metóda: Stanovenie prestupu kontaktného tepla cez ochranný odev alebo jeho materiály
EN 795 Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia
EN 812 Protinárazové čiapky používané v priemysle
EN 813 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Sedacie výstroje
EN 943-1 Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované, plynotesné (typ 1) a neplynotesné (typ 2) protichemickéochranné obleky
EN 943-2 Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 2: Funkčné požiadavky na plynotesné (typ 1) protichemické ochranné obleky pre záchranné zbory (ET)
EN ISO 10819 Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 1996)
EN ISO 11611 Ochranné odevy na používanie pri zváraní a podobných procesoch
EN ISO 11612 Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti teplu a ohňu
EN ISO 13287 Osobné ochranné prostriedky. Obuv. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku
EN ISO 13982-1 Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na protichemické ochranné odevy zabezpečujúce ochranu celého tela pred vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam (odevy typu 5)
EN ISO 13982-2 Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 2: Skúšobná metóda na stanovenie prieniku jemných častíc aerosólu do vnútra odevu
EN ISO 13998 Ochranné odevy. Zástery, nohavice a vesty chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi
EN ISO 14116 Cisterny na prepravu nebezpečných tovarov. Digitálne rozhranie pre zariadenie na rozpoznávanie výrobkov
EN ISO 17249 Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou
EN ISO 20345 Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv
EN ISO 20346 Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv
EN ISO 20347 Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv
EN ISO 20349 Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca proti tepelnému riziku a rozstreknutiu roztaveného kovu v zlievarniach a pri zváraní. Požiadavky a skúšobná metóda (ISO 20349: 2010)
EN ISO 6529 Ochranné odevy. Ochrana proti chemikáliám. Zisťovanie odolnosti materiálov ochranných odevov proti permeácii kvapalín a plynov (ISO 6529: 2001)
EN ISO 6530 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Skúšobná metóda na odolnosť materiálov proti prieniku kvapalín (ISO 6530: 2005)