KONTAKT

Názov spoločnosti: Perla Horváthová – PEARLTEX

Sídlo: Palatínova 2732/63,  945 01 Komárno

Prevádzka č.1:  Piesočná 506/14 , 946 14 Zemianska Olča

e-mail: info@pearltex.sk

tel.: 0907721804 – Peter Bedecs – kontaktná osoba