Údržba textílií ISO EN 3758

Údržba textílií ISO EN 3758

Pranie

 

Vanička znázorňuje spracovanie praním v domácnosti (ručne alebo strojovo). Používa sa na poskytovanie informácie o maximálnej teplote pri praní a maximálnom mechanickom pôsobení pri praní,ako je to znázornené v tabuľke č.1

Tabuľka č.1 – Symboly postupov prania

 

Bielenie

 

Trojuholník znázorňuje postup bielenia (pozri tabuľku č.2)

Tabuľka bielenia č.2  – symboly bielenia

 

Sušenie

 

Štvorec s kruhom  vnútri  znázorňuje sušenie v bubnovej sušičke po postupe prania, nastavenie maximálnej teploty je znázornené jednou alebo dvomi bodkami umiestnenými vnútri symbolu, ako je znázornené v tabuľke 3.

Tabuľka 3 – Symboly sušenia v bubnovej práčke

 

Čiara alebo čiary vo štvorci znázorňujú prirodzené sušenie po postupe prania (pozri tabuľku 4).

Tabuľka 4 — Symboly postupov prirodzeného sušenia

 

Žehlenie

 

Žehlička znázorňuje postup domáceho žehlenia a mangľovania s použitím pary alebo bez použitia pary, nastavenie maximálnej teploty je znázornené jednou, dvomi alebo tromi bodkami, umiestnenými v symbole, ako je znázornené v tabuľke 5.

Tabuľka 5 — Symboly žehlenia

 

Profesionálne ošetrovanie textílií

 

Kruh znázorňuje postup chemického čistenia a mokrého čistenia textilných výrobkov  (okrem prírodných usní a kožušín), vykonávaného profesionálmi. Poskytuje informácie o jednotlivých postupoch čistenia, ako je popísané v tabuľke 6.

Tabuľka 6 — Symboly profesionálneho ošetrovania textílií